LS shade coder - encoder php

LS shade coder vytváří z vámi napsaného kódu kód "stejný", ale upravený tak, aby byl pro autory kódů velmi špatně čitelný.

Toho docílíme:
 • vymazáním komentářů,
 • odstraněním formátování
 • a zejména změnou názvů proměnných a funkcí, které slouží k orientaci autorům těchto kódů
  Názvy proměnných, funkcí ani komentáře není možné z výsledného kódu vrátit zpět s použitím jakékoliv software, kterým by jste chtěli výsledný kód "dekódovat" je proto nezbytné zdrojové kódy neztratit.


Zásady k užívání:
 • názvy proměnných a funkcí jen písmena anglické abecedy a _,
 • komentáře ve tvaru /**/ a //
 • začátek zdrojového kódu <?php, konec zdrojového kódu ?>
 • zálohovat zdrojové kódyPříklad:

KÓD autora:
class date_opt
{
 private $year_get;
 private $domena;
 public $options1;
 public $options2;

 public function __construct ($domena1,$get_year,$start_year,$year_end)
 {
  $this->domena= trim($domena1 );
  $this->year_start= trim($domena1 );
  $this->year_get= trim($ge_year );
  $this->optiony1=$this->year_vypis($start_year,$year_end);
 }
 
 private function year_vypis($start_year,$year_end)
 {
  for ($i=$start_year; $i<=$year_end; $i++)
  {
   if ($this->year_get==$i)
   $sel='selected="selected"';
   else
   $sel='';
   $year_vypis.='<option value="'.$i.'" '.$sel.'>'.$i.'</option >';
  }
  return $year_vypis;
 }
}
Výsledný kód LS shade coder:
class date_opt { private $s120507200536370b1dcb2574441ab33b2e6914171ce5; private $s120507200536c890ce1880084e29b183b79d438b270b; public $options1; public $options2; public function __construct ($s120507200536150dbc720a974deead79ee45b1eaef7d, $s120507200536a3b852085ca74483bdb4cf7e2727c64a,$s12050720053697ebd6cd06f142c4b1717c894ee27c00, $s1205072005368d05b8a356c2410687a43c6cd8fc7164) { $this->s120507200536c890ce1880084e29b183b79d438b270b= trim($s120507200536150dbc720a974deead79ee45b1eaef7d ); $this->year_start= trim($s120507200536150dbc720a974deead79ee45b1eaef7d ); $this->s120507200536370b1dcb2574441ab33b2e6914171ce5= trim($s1205072005362d55f68b03ac492bb581f1cfd0736575 ); $this->optiony1=$this->s120507200536b5d51633aadb480ea073a8235c1319cf($s12050720053697ebd6cd06f142c4b1717c894ee27c00, $s1205072005368d05b8a356c2410687a43c6cd8fc7164); } private function f12050720053623ff09b821534fc389a5ac8dc1a561ca ($s12050720053697ebd6cd06f142c4b1717c894ee27c00,$s1205072005368d05b8a356c2410687a43c6cd8fc7164) { for ($s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2=$s12050720053697ebd6cd06f142c4b1717c894ee27c00; $s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2<=$s1205072005368d05b8a356c2410687a43c6cd8fc7164; $s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2++) { if ($this->s120507200536370b1dcb2574441ab33b2e6914171ce5==$s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2) $s1205072005364c52b1a7c6dc43a2b45633deba82bd29='selected="selected"'; else $s1205072005364c52b1a7c6dc43a2b45633deba82bd29=''; $s120507200536b5d51633aadb480ea073a8235c1319cf.='<option value="'.$s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2.'" '.$s1205072005364c52b1a7c6dc43a2b45633deba82bd29.'>'.$s1205072005368c06b84b30a240059cbcc044c6be5de2.'</option>'; } return $s120507200536b5d51633aadb480ea073a8235c1319cf; } }
 


Copyright © 2021, Libor Skočík, Nová 987, 69611 Mutěnice, Česká republika, všechna práva vyhrazena.

Libor Skočík »     english version »     libor@skocik.cz